אודות

ההתאחדות הוקמה עוד בטרם קום המדינה – בשנת 1939.

חברות בה רוב הוצאות הספרים הפעילות בישראל.

יעדים:

לספק לחבריה שירותים בתחומים חיוניים; לייצג את ענף המו"לות בפני רשויות המדינה; לקדם את ענף המו"לות; לטפל בנושאים מקצועיים המעסיקים את כלל המו"לים; לפעול להגברת מכירות הספרים ותפוצתם; לעודד את  הקריאה בקרב הציבור בכללו ובקרב בני הנוער בפרט.

"המו"ל" אגודה שיתופית של מוציאים לאור בישראל בע"מ:

הזרוע הכלכלית של ההתאחדות. מרכזת קניות ומכירות נייר בעבור המו"לים; מטפלת בתמלוגים בגין הפרות זכויות יוצרים; מפעם לפעם עוסקת במבצעי שיווק מיוחדים.

קשרי חוץ:

ההתאחדות חברה בהתאחדות המו"לים הבינלאומית. להתאחדות מחלקה בינלאומית לזכויות יוצרים העוסקת בקניית ומכירת זכויות לתרגום ובמפעלי תרגום משותפים מעברית ולעברית. ההתאחדות משמשת כמרכז מידע למו"לים ישראליים בנושאי הוצאה לאור בחו"ל וירידי ספרים בינלאומיים.

"שבוע הספר העברי":

ההתאחדות יוזמת, מפיקה ומנהלת את "שבוע הספר העברי", המתקיים מידי שנה בשנה באביב, בערים המרכזיות, בעיירות הפיתוח ובישובים רבים אחרים, בכל רחבי ישראל.

האגודה להענקת פרסים ספרותיים ואחרים ע"ש מרדכי ברנשטיין:

ההתאחדות מנהלת את קרן ברנשטיין המעניקה פרסים ספרותיים. אחת לשנה: פרס לסופר/ת על רומן עברי מקורי  ע"ס 50,000 ₪. אחת לשנתיים: פרס למשורר/ת על ספר שירה עברי ע"ס 25,000 ש"ח, פרס למחזה עברי ע"ס 25,000 ₪ ופרס למבקר ספרותי על ביקורת ספרותית בעיתונות היומית ע"ס 15,000 ₪.

"ספר זהב" ו- "ספר פלטינה":

אות "ספר זהב" מוענק על מכירת למעלה מ-20,000 עותקים מספר העומד בקריטריונים שנקבעו. או "ספר פלטינה" מוענק על מכירת למעלה מ-40,000 עותקים. האותות מוענקים הן למחבר והן להוצאת הספרים.

"מעלות":

"מעלות" הוצאת ספרים בע"מ, מוציאה לאור מגוון רחב של ספרים ועזרי לימוד לגן, לביה"ס היסודי ולחינוך העל-יסודי הממלכתי והממלכתי דתי.

הנהלה:

אידלמן רחלי, יו"ר
ד"ר אורון יצחק
בריי ג'קי
גיל נחמן
יובל עמוס
מודן עודד
צבר חי
תגר גיל

מנכ"ל – אמנון בן-שמואל.

Created & Designed by DreamsDesigners.com on a Wordpress platform