top of page

האקתון - בוק

רציונל
במהלך עשרות שנים מנסות מערכות החינוך והתרבות בישראל לעודד קריאה בקרב בני נוער ללא פריצת דרך משמעותית. כל תוכניות עידוד הקריאה מושתתות על רעיונות של מבוגרים מתחומי פדגוגיה ולא על רעיונות של המתבגרים עצמם.
מטרות הפרוייקט
האקתון – בוק ירכז לראשונה בישראל כוחות,
מוחות ומשאבים של בני נוער לצד מוחות מתחומי הייטק/טכנולוגיה/עיצוב/תוכן/תורת המשחקים בתהליך הדורש רעיונות יצירתיים פורצי דרך לעידוד קריאה בקרב בני נוער ואשר מתכתבים עם חדשנות ועתידנות.
האתגר שיוצב לפתחם ידרוש מהם להפוך את הספר/הקריאה לחוויה היברידית שמשלבת אלמנטים פיזיים ודיגיטליים.
קהל מטרה
50 בני נוער 50 אנשי עיצוב המוצר, תוכנה, עורכים, מו"לים, לקטורים, אנשי תורת המשחקים ועוד.
SAFRA Logo metukan_edited.png
bottom of page