פעילויות שבוע הספר הבא (3.6- 13.6) יפורסמו במאי 2020