שמות הסופרים החותמים יפורסמו כחודש לפני פתיחת הירידים