בשלב זה, שבוע הספר העברי 2020 לא יתקיים

צילום: אור דוגה
צילום: אור דוגה
צילום: אור דוגה
צילום: גידי בועז
צילום: גידי בועז