שבוע הספר הבא יתקיים ב- 13-3 ביוני 2020 

שמות הסופרים החותמים יפורסמו במאי 2020