שבוע הספר הבא יתקיים ב-13-3 ביוני 2020 

שמות ההוצאות המשתתפות יפורסמו במאי 2020