שבוע הספר הבא יתקיים ב- 13-3 ביוני 2020 

מיקום הירידים הנוספים יפורסמו במאי 2020