הודעה על ירידים נוספים לירידים המרכזיים תינתן לאחר התבהרות המצב