ספרי זהב ופלטינה

האות הספרותי "ספר זהב" או "ספר פלטינה" מוענק על יד ההתאחדות להוצאות לאור

עבור מו"ל ומחבר שספרם נמכר בעותקים רבים.

אות "ספר זהב" מוענק לספר שנמכר בלמעלה מעשרים אלף עותקים

אות "ספר פלטינה" מוענק לספר שנמכר בלמעלה מארבעים אלף עותקים

האותות מוענקים אך ורק להוצאות לאור החברות בהתאחדות.

לרשימת ספרי זהב לשנת 2019-2020

לרשימת ספרי פלטינה לשנת 2019-2020