צוות ההתאחדות 

רוני אורון
ע. מנכ"ל
ליזה רוטנברג
מנהלת חשבונות
שרית אורן - מנכ"ל
sarit@tbpai.co.il
בברלי לויט
מנהלת מחלקת זכויות תרגום
וראש תחום ספרות מבוגרים
תמי הראל
ראש תחום ילדים ונוער
במחלקת זכויות תרגום
Show More