top of page

מחוייבות חברתית מעודדת קריאה 


מטרות הפרויקט
- העצמת החיבור האנושי והחברתי על ידי הפגת
בדידותם של זקנים דרך הקראת ספרים במסגרת
תכנית המעורבות החברתית בבתי הספר.
- עידוד קריאה שלא למטרות לימוד 

קהל מטרה
- בני נוער במסגרת מחויבות חברתית 
- זקנים בבתי אבות ציבוריים 
רציונל
מחקרים מוכיחים שיכולות רבות
הנדרשות באופן כללי לקריאת טקסט
והבנתו אינן נרכשות באופן ממוקד
במסגרת ההוראה אלא נרכשות
כבדרך אגב באמצעות קריאת ספרות
נרחבת בייחוד בילדות המאוחרת.
במקביל בעולם הזקנה מחקרים
מוכיחים כי הקראת ספר היא כלי חשוב
להפגת בדידות הן פיזית והן נפשית,
היא מגרה את הדמיון, מזכירה נשכחות
ומסייעת לשמור על פעילות קוגניטיבית.

 
SAFRA Logo metukan_edited.png
bottom of page