הודעות למו"לים 

 סקר עולמי - תעשיית המו"לות 

 

יש למלא את הסקר ולשלוח ל

Anastasiya Letnikava

Analyst, Department for Economics and Data Analytics

<anastasiya.letnikava@wipo.int>