עודפי ספרים ב- 8.20 ש"ח לספר. ניתן לצפות בספרים באתרי ההוצאות   

מינימום 25 ספרים להזמנה מרשימה זו 

 איסוף עצמי מירושלים או תשלום דמי משלוח 

להזמנות sarit@tbpai.co.il

 איסוף עצמי או תשלום דמי משלוח 

להזמנות sarit@tbapi.co.il

מינימום 25 ספרים להזמנה מרשימה זו 

 איסוף עצמי או תשלום דמי משלוח 

מ 200 ספרים הובלה ללא עלות

sarit@tbpai.co.il להזמנה

מינימום 5 ספרים להזמנה מרשימה זו 

 איסוף עצמי או תשלום דמי משלוח 

מ 200 ספרים הובלה ללא עלות

sarit@tbpai.co.il להזמנה

מינימום 100 ספרים להזמנה מרשימה זו 

 איסוף עצמי או תשלום דמי משלוח 

מ 200 ספרים הובלה ללא עלות

להזמנה sarit@tbpai.co.il

מינימום 25 ספרים להזמנה מרשימה זו 

 איסוף עצמי או תשלום דמי משלוח 

sarit@tbpai.co.il להזמנה

מינימום 25 ספרים להזמנה מרשימה זו 

 איסוף עצמי או תשלום דמי משלוח 

מ 200 ספרים הובלה ללא עלות

sarit@tbpai.co.il להזמנה

מינימום 25 ספרים להזמנה מרשימה זו 

 איסוף עצמי או תשלום דמי משלוח 

מ 200 ספרים הובלה ללא עלות

להזמנה sarit@tbpai.co.il

מינימום 200 ספרים להזמנה מרשימה זו 

 איסוף עצמי או תשלום דמי משלוח 

מ 200 ספרים הובלה ללא עלות

sarit@tbpai.co.il להזמנה

מינימום 100 ספרים להזמנה מרשימה זו 

 איסוף עצמי או תשלום דמי משלוח 

מ 200 ספרים הובלה ללא עלות

sarit@tbpai.co.il להזמנה