אותות ספרותיים 

האות הספרותי "ספר זהב", "ספר פלטינה" או "ספר יהלום" מוענק על יד ההתאחדות להוצאות לאור עבור מו"ל ומחבר שספרם נמכר בעותקים רבים.

אות "ספר זהב" מוענק לספר שנמכר בלמעלה מעשרים אלף עותקים

אות "ספר פלטינה" מוענק לספר שנמכר בלמעלה מארבעים אלף עותקים

אות "ספר יהלום" מוענק לספר שנמכר בלמעלה ממאה אלף עותקים

האותות מוענקים אך ורק להוצאות לאור החברות בהתאחדות.

לרשימת ספרי זהב לשנת 2019-2020

לרשימת ספרי פלטינה לשנת 2019-2020

 

 

שבוע הספר 2021