top of page

קוראים יחד בבידוד 

רציונל
בימים אלו בהם אזרחים וותיקים רבים אינם מסוגלים לצאת מבתיהם למרכזי יום או אפילו לשבת מחוץ לבית בגינה. הספר יכול להפוך לכלי משמעותי בהפגת הבדידות, בקיום סדר יום שמשלב תרבות, דמיון, חיזוק הזיכרון, יכולות קוגניטיביות ועוד.
ספרא משתפת פעולה עם עמותת מחשבה טובה
ספרא פתחה עמוד הקראה ייעודי לאזרחים וותקים באתר "יחד בבידוד" של עמותת מחשבה טובה. הדף מאפשר צפייה בסופר המקריא פרק מתוך ספרו ולינק המקשר לרכישת הספר במחיר מוזל עבור האזרחים הוותיקים 
קהל מטרה
בני 60+
SAFRA Logo metukan_edited.png
bottom of page