להצטרפות כהוצאה חברה בהתאחדות בעלי הוצאות הספרים 

שבוע הספר 2021