אותות ספרותיים

"ספר זהב" ו- "ספר פלטינה"

אות "ספר זהב" מוענק על מכירת למעלה מ-20,000 עותקים מספר העומד בקריטריונים שנקבעו. או "ספר פלטינה" מוענק על מכירת למעלה מ-40,000 עותקים. האותות מוענקים הן למחבר והן להוצאת הספרים.

רשימת הזוכים באות "ספר זהב"

רשימת הזוכים באות "ספר פלטינה"

Created & Designed by DreamsDesigners.com on a Wordpress platform